Hireheroes

Betekenis: Management by objectives (MBO)

Wat is management by objectives (MBO)?

Management by objectives (MBO) is een managementmethode waarbij doelen en doelstellingen worden vastgesteld en gecommuniceerd tussen het management en de medewerkers. Het idee achter MBO is dat als iedereen binnen de organisatie zich bewust is van de doelstellingen van de organisatie en hoe ze bijdragen aan het behalen van die doelen, ze gemotiveerder zullen zijn om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Bij MBO worden doelen vastgesteld op verschillende niveaus binnen de organisatie, van het hoogste niveau tot individuele medewerkers. Elk niveau stelt doelen die bijdragen aan de doelen van het hogere niveau, en elk niveau evalueert de prestaties ten opzichte van deze doelen.

Het MBO-proces omvat het vaststellen van doelen, het plannen van acties om deze doelen te bereiken, het monitoren van de voortgang en het beoordelen van de prestaties. Het is belangrijk dat de doelen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Een van de voordelen van MBO is dat het de betrokkenheid van medewerkers vergroot en hen stimuleert om hun prestaties te verbeteren. Het kan ook bijdragen aan betere communicatie en samenwerking binnen de organisatie. Een mogelijke valkuil van MBO is dat het kan leiden tot een teveel aan focus op het behalen van specifieke doelen, ten koste van bredere strategische doelstellingen.

Reactie plaatsen