HireHeroes

Betekenis: Management by exception (MBE)

Wat is management by exception?

Management by exception (MBE) is een managementmethode waarbij managers alleen aandacht besteden aan zaken die afwijken van de norm of verwachtingen. Hierbij worden de taken en verantwoordelijkheden gedecentraliseerd, waardoor medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen en zelfstandiger kunnen werken.

Deze methode kan vooral nuttig zijn in organisaties waarbij er veel taken en verantwoordelijkheden zijn. Door alleen te focussen op uitzonderlijke situaties, kunnen managers meer tijd besteden aan belangrijke zaken en wordt hun werk effectiever. Zo kunnen ze snel beslissingen nemen en handelen wanneer dat nodig is.

Bij MBE worden er normen en standaarden vastgesteld voor de prestaties van medewerkers en processen. Wanneer deze normen niet worden gehaald, worden managers gealarmeerd en nemen zij actie om de situatie te verbeteren.

Een belangrijk aspect van MBE is het inzetten van geautomatiseerde systemen die helpen bij het monitoren van prestaties en het identificeren van uitzonderlijke situaties. Dit maakt het voor managers mogelijk om snel en efficiënt te handelen.

Een nadeel van MBE is dat het kan leiden tot een gebrek aan communicatie en samenwerking binnen een organisatie. Omdat medewerkers zelfstandig werken en alleen ingrijpen bij uitzonderlijke situaties, kan het lastiger zijn om gezamenlijk doelen te behalen.

Al met al kan Management by exception een nuttige methode zijn voor organisaties die een grote hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden hebben. Door alleen aandacht te besteden aan uitzonderlijke situaties en het inzetten van geautomatiseerde systemen, kunnen managers efficiënter werken en snel handelen wanneer dat nodig is. Echter is het belangrijk om te blijven communiceren en samenwerken om gezamenlijke doelen te behalen.

Reactie plaatsen