HireHeroes

Betekenis: Management by delegation

Wat is management by delegation?

Management by delegation is een managementmethode waarbij managers taken en verantwoordelijkheden overdragen aan hun medewerkers. Dit betekent dat managers niet langer alles zelf hoeven te doen en dat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen.

Bij Management by delegation worden taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan medewerkers die hiervoor geschikt zijn. Managers zorgen ervoor dat medewerkers de juiste training en middelen hebben om hun taken succesvol uit te voeren. Vervolgens kunnen medewerkers zelf beslissingen nemen en hun taken uitvoeren zonder dat ze voortdurend toestemming nodig hebben van hun manager.

Door taken en verantwoordelijkheden te delegeren, kan een manager zich concentreren op belangrijkere taken en strategische beslissingen. Het helpt ook om de vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en hun betrokkenheid bij het werk te vergroten. Medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheid en autonomie, wat kan leiden tot hogere motivatie en betrokkenheid bij het werk.

Echter, het is belangrijk om te onthouden dat management by delegation niet betekent dat managers geen verantwoordelijkheid meer hebben. Ze blijven verantwoordelijk voor het succes van hun team en moeten erop toezien dat de medewerkers de taken goed uitvoeren. Managers moeten ook beschikbaar blijven voor vragen en begeleiding, zodat medewerkers hun werk goed kunnen uitvoeren.

Al met al kan management by delegation een effectieve manier zijn om de vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen en hun betrokkenheid bij het werk te vergroten. Door taken en verantwoordelijkheden te delegeren, kunnen managers zich concentreren op belangrijkere taken en strategische beslissingen. Echter, het is belangrijk om erop toe te zien dat de medewerkers goed worden getraind en begeleid, zodat ze hun taken succesvol kunnen uitvoeren.

Reactie plaatsen