Hireheroes

Betekenis: Lean management

Wat is lean management?

Lean management, ook wel bekend als Lean Manufacturing of Lean Production, is een filosofie die gericht is op het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van waardecreatie voor de klant. Het doel van lean management is om de efficiëntie te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen door middel van continue procesverbetering.

De kern van lean management is het creëren van waarde voor de klant door het elimineren van alle activiteiten die geen waarde toevoegen aan het product of de dienst. Deze activiteiten worden beschouwd als verspillingen, en lean management streeft ernaar deze te minimaliseren door middel van een gestructureerde aanpak. Verspillingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit overproductie, wachttijden, transport, overbewerking, voorraad, beweging en defecten.

Lean management omvat een breed scala aan technieken en hulpmiddelen, waaronder Kaizen, Value Stream Mapping, Kanban en Just-in-Time (JIT). Kaizen is een continue verbeteringsproces dat gericht is op het identificeren en oplossen van problemen in de processen. Value Stream Mapping is een techniek om de waardestroom van een proces in kaart te brengen en verspillingen te identificeren. Kanban is een systeem voor het beheren van de productie en de levering van materialen en onderdelen, terwijl Just-in-Time (JIT) gericht is op het produceren en leveren van producten op het moment dat ze nodig zijn.

Lean management is ontwikkeld in de productie-industrie, maar wordt nu toegepast in diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de dienstverlening en de overheid. Door het elimineren van verspillingen en het verbeteren van de waardecreatie kan lean management leiden tot hogere efficiëntie, verbeterde kwaliteit, hogere klanttevredenheid en lagere kosten.

Reactie plaatsen