Hireheroes

Betekenis: Key Performance Indicators (KPI's)

Wat zijn Key Performance Indicators (KPI's)?

Key Performance Indicators (KPI's) zijn meetbare doelen die worden gebruikt om de prestaties van een organisatie te meten en te evalueren. Ze zijn bedoeld om te laten zien of een organisatie op de goede weg is om haar doelen te bereiken. KPI's worden gebruikt om de prestaties van een organisatie, afdeling, team of individuele medewerkers te meten en te monitoren.

KPI's kunnen verschillen per organisatie, maar ze moeten altijd specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Voorbeelden van KPI's zijn omzetgroei, winstgevendheid, klanttevredenheid, productiviteit, kostenbesparingen, medewerkerstevredenheid, kwaliteit van het product of de dienstverlening, enzovoort.

Het gebruik van KPI's stelt organisaties in staat om hun prestaties te meten en te beoordelen, en om betere beslissingen te nemen op basis van feiten en cijfers. Door de voortgang van de KPI's regelmatig te monitoren, kunnen organisaties ook tijdig ingrijpen en corrigerende maatregelen nemen wanneer dat nodig is om hun doelen te bereiken.

Reactie plaatsen