Hireheroes

Betekenis: Jobrotation

Wat is jobrotation?

Jobrotation, of functieroulatie, is een strategie waarbij werknemers binnen een organisatie worden bewogen naar verschillende functies en rollen gedurende hun carrière. Dit kan worden gedaan om de ontwikkeling van werknemers te bevorderen, hun vaardigheden te verbeteren, hun kennis van de organisatie en de bedrijfsprocessen te vergroten, en hun betrokkenheid en motivatie te vergroten.

Jobrotation kan ook bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit en veerkracht van een organisatie, omdat werknemers in verschillende functies en rollen kunnen worden ingezet wanneer dat nodig is. Dit kan helpen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en de organisatie beter te positioneren om te reageren op veranderingen in de markt en andere uitdagingen.

Jobrotation kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd, zoals door middel van rotatieschema's waarbij werknemers regelmatig van functie wisselen, of door middel van projectmatige of tijdelijke opdrachten in verschillende afdelingen. Het kan ook worden aangeboden als onderdeel van een bredere carrièreontwikkelingsstrategie, waarbij werknemers kunnen solliciteren naar verschillende functies en rollen binnen de organisatie.

Kortom, jobrotation is een strategie waarbij werknemers binnen een organisatie worden bewogen naar verschillende functies en rollen om hun ontwikkeling, vaardigheden, kennis en betrokkenheid te vergroten. Het kan bijdragen aan de flexibiliteit en veerkracht van een organisatie en kan op verschillende manieren worden geïmplementeerd.

Reactie plaatsen