HireHeroes

Betekenis: Human-in-the-Loop

Wat is Human-in-the-Loop?

Human-in-the-Loop (HITL) is een concept dat verwijst naar een hybride systeem waar menselijke intelligentie en automatisering elkaar aanvullen. In een HITL-systeem wordt menselijke betrokkenheid geïntegreerd in computergestuurde processen, waarbij menselijke vaardigheden, zoals inzicht, oordeelsvermogen en creativiteit, worden benut om taken uit te voeren die moeilijk te automatiseren zijn.

Dit model wordt vaak toegepast in kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en gegevensverwerking. Terwijl geautomatiseerde systemen repetitieve taken kunnen uitvoeren en enorme hoeveelheden gegevens kunnen verwerken, is de betrokkenheid van mensen cruciaal voor taken die contextueel begrip, interpretatie van complexe situaties of moreel redeneren vereisen.

Een voorbeeld van HITL is te vinden in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's, waarin geavanceerde AI-algoritmen zorgen voor basisnavigatie, maar menselijke interventie nodig is bij onverwachte of ethisch complexe scenario's. Het samenspel tussen mens en machine in een HITL-omgeving is ontworpen om de sterke punten van beide te benutten en zo te zorgen voor efficiëntie, nauwkeurigheid en ethische besluitvorming.

Reactie plaatsen