Hireheroes

Betekenis: Functie-evaluatie

Wat is een functie-evaluatie?

Een functie-evaluatie is een proces waarbij de taken en verantwoordelijkheden van een functie binnen een organisatie worden beoordeeld en geanalyseerd. Het doel van een functie-evaluatie is om de waarde van een functie binnen de organisatie te bepalen en om ervoor te zorgen dat de beloning voor die functie in verhouding staat tot de waarde.

Een functie-evaluatie wordt meestal uitgevoerd door een speciaal daarvoor opgeleide medewerker of consultant. Het proces omvat meestal het analyseren van de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vereiste vaardigheden voor een specifieke functie. De functie wordt vervolgens beoordeeld aan de hand van verschillende criteria, zoals de complexiteit van de taken, de impact op de organisatie en de vereiste kennis en vaardigheden.

Op basis van de functie-evaluatie kan de organisatie beslissen welk salaris- en beloningsniveau passend is voor de functie. Dit kan ook helpen bij het ontwikkelen van een systeem voor salarisverhoging en promotie.

Een functie-evaluatie kan ook gebruikt worden om veranderingen in de functie te identificeren die nodig zijn om de effectiviteit te verbeteren en om de loopbaanontwikkeling van werknemers te bevorderen. Door middel van een functie-evaluatie kunnen werknemers ook duidelijkheid krijgen over de taken en verantwoordelijkheden van hun functie en de verwachtingen van hun werkgever.

Reactie plaatsen