HireHeroes

Betekenis: behavioral interview

Wat is een behavioral interview?

Een behavioral interview, ook wel een gedragsgericht interview genoemd, is een interviewtechniek die wordt gebruikt in het wervingsproces om het gedrag en de prestaties van sollicitanten in het verleden te beoordelen. Het idee achter een behavioral interview is dat het verleden een goede voorspeller is van toekomstig gedrag. In plaats van te vragen hoe kandidaten zich in de toekomst zouden gedragen, worden ze gevraagd om specifieke voorbeelden uit hun verleden te geven waarin ze bepaalde competenties hebben gedemonstreerd.

Waarvoor dient een behavioral interview?

Een behavioral interview heeft verschillende doelen:

 1. Gedragsbeoordeling: Het stelt werkgevers in staat om het daadwerkelijke gedrag en de prestaties van sollicitanten te beoordelen in plaats van alleen te vertrouwen op hypothetische antwoorden.
 2. Voorspellende waarde: Door te kijken naar het gedrag en de prestaties uit het verleden, kunnen werkgevers beter voorspellen hoe een kandidaat zich in de toekomst in vergelijkbare situaties zal gedragen.
 3. Objectieve evaluatie: Het biedt een gestructureerde en objectieve manier om kandidaten te beoordelen, omdat het gebaseerd is op feitelijke gegevens.
 4. Competentie-evaluatie: Het helpt bij het beoordelen van specifieke competenties, vaardigheden en eigenschappen die relevant zijn voor de functie.

Wat zijn vragen bij een behavioral interview?

Vragen in een behavioral interview zijn gericht op het verkrijgen van specifieke voorbeelden van het gedrag van de sollicitant in het verleden. Deze vragen beginnen meestal met zinsneden als "Kunt u een voorbeeld geven van..." of "Beschrijf een situatie waarin..." en zijn bedoeld om kandidaten uit te dagen om concrete situaties en gedragingen te beschrijven. Enkele veelvoorkomende voorbeeldvragen in een behavioral interview zijn:

 • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u met een moeilijke collega moest samenwerken?
 • Hoe heeft u dit aangepakt?
 • Beschrijf een moment waarop u een belangrijke uitdaging in uw werk moest overwinnen.
 • Wat waren de resultaten?
 • Kunt u vertellen over een tijd waarin u een project met strakke deadlines moest voltooien?
 • Hoe hebt u de deadlines gehaald?
 • Beschrijf een situatie waarin u met conflicten op de werkplek werd geconfronteerd.
 • Hoe hebt u deze opgelost?
 • Kunt u een voorbeeld geven van een succesvolle samenwerking met een team?
 • Wat was uw rol en bijdrage?

Hoe werkt een behavioral interview?

Een behavioral interview werkt als volgt:

 1. De interviewer identificeert de specifieke competenties en gedragingen die relevant zijn voor de functie.
 2. De interviewer stelt vragen die zijn ontworpen om kandidaten uit te dagen om voorbeelden te geven van hun gedrag en prestaties in het verleden.
 3. De kandidaat reageert door specifieke voorbeelden te geven en de context, acties en resultaten te beschrijven.
 4. De interviewer beoordeelt de reacties van de kandidaat op basis van de relevantie, diepgang en effectiviteit van de voorbeelden.
 5. De beoordelingen worden gebruikt om te bepalen of de kandidaat over de benodigde competenties en gedragingen beschikt om de functie succesvol uit te voeren.

Het doel is om objectief inzicht te krijgen in hoe een kandidaat heeft gehandeld in het verleden en hoe dit zich vertaalt naar de vereisten van de functie. Het behavioral interview helpt werkgevers bij het nemen van weloverwogen beslissingen over het aannemen van kandidaten.

Reactie plaatsen