HireHeroes

Betekenis: Beëindigingsovereenkomst

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst, ook wel bekend als een vaststellingsovereenkomst, is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd. Het wordt vaak gebruikt bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij zowel de werkgever als de werknemer instemmen met de beëindiging van de arbeidsrelatie.

Een beëindigingsovereenkomst kan verschillende elementen bevatten, zoals de datum van beëindiging, de reden van beëindiging, de eventuele ontslagvergoeding of transitievergoeding, afspraken over de eindafrekening van salaris en vakantiedagen, de geheimhouding van vertrouwelijke informatie, en eventuele andere afspraken tussen de werkgever en de werknemer.

Het is belangrijk op te merken dat een beëindigingsovereenkomst alleen juridisch bindend is als deze vrijwillig en met wederzijds goedvinden wordt ondertekend door de werknemer. De werknemer heeft recht op bedenktijd van veertien dagen na het ondertekenen van de overeenkomst, waarin hij of zij de overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van reden.

Reactie plaatsen