Hireheroes

Betekenis: Balanced Scorecard

Wat is balanced scorecard?

De balanced scorecard is een managementtool die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te meten en te monitoren op basis van een evenwichtige set van prestatie-indicatoren. Het idee achter de balanced scorecard is om niet alleen financiële prestaties te meten, maar ook andere belangrijke aspecten van de organisatie, zoals klanttevredenheid, interne processen en medewerkerstevredenheid.

De scorecard is gebaseerd op vier perspectieven: financieel, klant, intern proces en leren en groei. Elk perspectief bevat verschillende prestatie-indicatoren die zijn afgestemd op de doelen van de organisatie. Het financiële perspectief meet de financiële prestaties, zoals winstgevendheid en rendement op investeringen. Het klantperspectief meet de klanttevredenheid en klantloyaliteit. Het interne procesperspectief meet de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen, en het perspectief van leren en groei meet de prestaties van de organisatie op het gebied van medewerkerstevredenheid, training en ontwikkeling en innovatie.

Door de prestaties van de organisatie te meten vanuit verschillende perspectieven, kan de balanced scorecard een completer beeld geven van de prestaties van de organisatie en kan de organisatie beter worden aangestuurd en gestuurd. Het gebruik van de balanced scorecard kan helpen bij het opstellen van strategieën, het stellen van doelen, het identificeren van kritieke succesfactoren en het monitoren van de prestaties van de organisatie.

In het kort is de balanced scorecard een strategisch managementinstrument dat organisaties helpt om hun prestaties te meten en te verbeteren op basis van een gebalanceerde set van prestatie-indicatoren.

Reactie plaatsen