HireHeroes

Betekenis: Arbeidsmediation

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van conflicten en geschillen op de werkplek. Het doel van arbeidsmediation is om een constructieve dialoog te faciliteren tussen betrokken partijen, zoals werkgevers en werknemers, om tot een gezamenlijk aanvaardbare oplossing te komen.

Tijdens arbeidsmediation fungeert de mediator als een bemiddelaar tussen de conflicterende partijen. De mediator helpt hen om hun standpunten, zorgen en belangen te uiten en begrip te krijgen voor elkaars perspectieven. Dit proces bevordert open communicatie en kan leiden tot het vinden van gemeenschappelijke grond en wederzijds aanvaardbare oplossingen.

Arbeidsmediation kan van toepassing zijn op diverse arbeidsconflicten, zoals geschillen over arbeidsvoorwaarden, communicatieproblemen, samenwerkingsproblemen of conflicten tussen leden van een team. Het biedt een alternatieve benadering voor geschillenbeslechting buiten de rechtbank, met de nadruk op samenwerking en het behoud van de werkrelatie tussen de betrokken partijen.

Reactie plaatsen