Recruitment marketing | Hireheroes

Betekenis: marktonderzoek

Wat is marktonderzoek? 

Marktonderzoek is een systematisch proces van het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens over de markt, concurrentie, klanten en producten of diensten. Het doel is om inzicht te krijgen in de behoeften, wensen en voorkeuren van de doelgroep, trends in de markt te identificeren, concurrentie te analyseren en zakelijke kansen te ontdekken. 

Wat doet een market researcher? 

Een market researcher is verantwoordelijk voor het uitvoeren van marktonderzoek. 

6 taken van een market researcher

 1. Onderzoeksvraag definiëren: Het identificeren van de specifieke vragen en doelstellingen van het onderzoek. 
 2. Onderzoeksplan opstellen: Het ontwikkelen van een plan voor het verzamelen van gegevens, inclusief de onderzoeksmethode, steekproefgrootte en dataverzamelingsinstrumenten. 
 3. Data verzamelen: Het verzamelen van gegevens via verschillende methoden, zoals enquêtes, interviews, observaties, en secundaire bronnen. 
 4. Data analyseren: Het verwerken en analyseren van de verzamelde gegevens om trends en patronen te identificeren. 
 5. Resultaten interpreteren: Het interpreteren van de onderzoeksresultaten en het trekken van relevante conclusies. 
 6. Rapportage: Het opstellen van een rapport met de bevindingen en aanbevelingen voor het management

Wat is de definitie van marktonderzoek? 

De definitie van marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van informatie om beslissingen te ondersteunen bij het ontwikkelen, positioneren en promoten van producten, diensten of ideeën. 

Wat zit er allemaal in een marktonderzoek? 

Een marktonderzoek kan verschillende elementen omvatten, zoals: 

 1. Doelgroepanalyse: Het begrijpen van de behoeften, demografische gegevens en voorkeuren van de doelgroep. 
 2. Concurrentieanalyse: Het analyseren van de strategieën, sterke en zwakke punten van concurrenten. 
 3. Trends en ontwikkelingen: Het identificeren van trends en ontwikkelingen in de markt die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. 
 4. Productevaluatie: Het beoordelen van de acceptatie en tevredenheid van klanten met bestaande producten of diensten. 
 5. Prijsbeoordeling: Het bepalen van de optimale prijsstrategie voor producten of diensten. 
 6. Promotie-effectiviteit: Het meten van de effectiviteit van marketing- en reclamecampagnes. 

Hoe doe je een marktonderzoek? 

Het uitvoeren van een marktonderzoek omvat verschillende stappen: 

 1. Definieer de onderzoeksvraag: Bepaal de specifieke vragen die je wilt beantwoorden met het onderzoek. 
 2. Kies de onderzoeksmethode: Selecteer de juiste methoden en technieken om gegevens te verzamelen, zoals enquêtes, interviews, focusgroepen of observaties. 
 3. Bereid het onderzoek voor: Ontwikkel een gedetailleerd onderzoeksplan, stel de steekproefgrootte vast en ontwerp de vragenlijsten of interviewprotocollen. 
 4. Data verzamelen: Verzamel gegevens volgens het onderzoeksplan en de gekozen methoden. 
 5. Data analyseren: Verwerk en analyseer de verzamelde gegevens om inzichten en trends te identificeren. 
 6. Resultaten interpreteren: Trek conclusies uit de geanalyseerde gegevens en vertaal deze naar relevante aanbevelingen. 
 7. Rapportage: Stel een rapport op met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
Reactie plaatsen