Recruitment marketing | Hireheroes

Betekenis: Helpdeskmedewerker

Wat is een Helpdeskmedewerker?

Een Helpdeskmedewerker is een IT-professional die klanten en gebruikers ondersteunt bij het oplossen van technische problemen en het bieden van antwoorden op vragen over IT-systemen, software en apparaten. Ze fungeren als de eerste lijn van ondersteuning en zijn vaak het eerste contactpunt voor gebruikers die hulp nodig hebben bij technische problemen.

Wat doet een Helpdeskmedewerker?

7 taken van een Helpdeskmedewerker

 1. Technische Ondersteuning: Ze bieden technische ondersteuning aan klanten en gebruikers via verschillende communicatiekanalen, zoals telefoon, e-mail of chat.
 2. Probleemidentificatie en Oplossing: Ze diagnosticeren technische problemen die klanten ervaren en bieden passende oplossingen om deze problemen op te lossen.
 3. Documentatie: Ze registreren en documenteren alle ondersteuningsverzoeken en de bijbehorende oplossingen voor toekomstige referentie.
 4. Escalaties: Indien nodig escaleren ze complexe problemen naar hogere niveaus van ondersteuning binnen de organisatie.
 5. Gebruikersbegeleiding: Ze geven instructies en begeleiding aan gebruikers over het juiste gebruik van software, applicaties en apparaten.
 6. Software- en Systeemupdates: Ze helpen bij het uitvoeren van software- en systeemupdates en controleren de functionaliteit na de updates.
 7. Troubleshooting: Ze voeren uitgebreide probleemoplossing uit om hardnekkige of terugkerende problemen te identificeren en op te lossen.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een Servicedeskmedewerker?

Een succesvolle Servicedeskmedewerker bezit de volgende belangrijke eigenschappen:

 1. Technische Vaardigheden: Ze hebben een goed begrip van IT-systemen, software en apparaten en kunnen technische problemen effectief diagnosticeren en oplossen.
 2. Communicatieve Vaardigheden: Ze beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden om technische concepten duidelijk en begrijpelijk aan niet-technische gebruikers uit te leggen.
 3. Geduld en Empathie: Ze tonen geduld en empathie bij het omgaan met klanten die mogelijk gefrustreerd of in de war zijn door technische problemen.
 4. Probleemoplossend Vermogen: Ze zijn vaardig in het snel identificeren van problemen en het vinden van passende oplossingen.
 5. Multi-tasking: Ze zijn in staat om meerdere ondersteuningsverzoeken tegelijkertijd af te handelen en prioriteiten te stellen.

Wat zijn de taken van een Servicedesk?

Een Servicedesk, ook bekend als een Helpdesk of Supportafdeling, is een centrale afdeling binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het bieden van technische ondersteuning aan klanten en gebruikers. 

5 taken van een Servicedesk

 1. Eerstelijnsondersteuning: De Servicedesk biedt eerstelijnsondersteuning aan klanten en gebruikers door technische problemen direct op te lossen of door de problemen door te geven aan hogere niveaus van ondersteuning indien nodig.
 2. Ondersteuningskanalen: De Servicedesk biedt ondersteuning via verschillende communicatiekanalen, zoals telefoon, e-mail, chat en online ticketsystemen.
 3. Incidentregistratie en -tracking: Alle ondersteuningsverzoeken worden geregistreerd en bijgehouden om ervoor te zorgen dat problemen tijdig worden opgelost.
 4. Kennisbank en Documentatie: De Servicedesk onderhoudt een kennisbank met veelvoorkomende problemen en oplossingen om snelle en consistente ondersteuning te bieden.
 5. Ondersteuningsrapportage: De Servicedesk genereert rapporten over ondersteuningsactiviteiten, zoals responstijden, oplostijden en incidenttrends. 

Wat is Eerste Lijn Support?

Eerstelijnsondersteuning, ook wel bekend als eerste lijn support, is het initiële niveau van technische ondersteuning dat wordt geboden aan klanten en gebruikers bij technische problemen. Helpdeskmedewerkers fungeren vaak als eerstelijnsmedewerkers en proberen problemen direct op te lossen of door te geven aan hogere niveaus van ondersteuning indien nodig. Eerstelijnsondersteuning is gericht op het snel oplossen van veelvoorkomende problemen en het bieden van basisinstructies aan gebruikers. Als het probleem complexer is en meer diepgaande technische kennis vereist, kan het worden doorgegeven aan tweedelijnsondersteuning of specialisten binnen de organisatie.

Reactie plaatsen