Hireheroes

Betekenis: Chemisch analist

Wat doet een chemisch analist?

Een chemisch analist is een professional die gespecialiseerd is in het uitvoeren van chemische analyses en het interpreteren van de resultaten. Ze werken meestal in laboratoria in diverse industrieën, zoals de farmaceutische, voedingsmiddelen-, milieu- en chemische industrie. Het werk van een chemisch analist omvat verschillende taken:

  1. Monsters verzamelen en voorbereiden: Chemisch analisten nemen monsters van verschillende materialen, zoals grondstoffen, producten of milieuproeven. Ze volgen strikte procedures om ervoor te zorgen dat de monsters representatief zijn en niet worden besmet. Vervolgens bereiden ze de monsters voor op analyse door ze te bewerken, extraheren of verwerken volgens specifieke methoden.
  2. Chemische analyses uitvoeren: Chemisch analisten voeren een breed scala aan analysetechnieken uit om de samenstelling en eigenschappen van monsters te bepalen. Ze maken gebruik van geavanceerde apparatuur en instrumenten, zoals spectrofotometers, chromatografen en massaspectrometers. Ze kunnen fysische, chemische en instrumentele tests uitvoeren om informatie te verkrijgen over de kwaliteit, zuiverheid, samenstelling, concentratie en reactie van de monsters.
  3. Resultaten interpreteren en rapporteren: Na het uitvoeren van de analyses evalueren chemisch analisten de verkregen gegevens en interpreteren ze de resultaten. Ze vergelijken de resultaten met normen, specificaties of referentiewaarden om de kwaliteit en conformiteit van de monsters te beoordelen. Vervolgens rapporteren ze hun bevindingen schriftelijk of mondeling aan collega's, supervisors of klanten.
  4. Kwaliteitscontrole: Chemisch analisten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van strikte kwaliteitscontroleprocedures in het laboratorium. Ze volgen richtlijnen, voorschriften en veiligheidsprotocollen om ervoor te zorgen dat de analyses betrouwbaar, nauwkeurig en reproduceerbaar zijn. Ze kalibreren en onderhouden de apparatuur, voeren controle-analyses uit en controleren de nauwkeurigheid en precisie van de meetresultaten.
  5. Onderzoek en ontwikkeling: Sommige chemisch analisten zijn betrokken bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Ze werken samen met wetenschappers en ingenieurs om nieuwe analysemethode

Wat verdient een chemisch analist?

Het salaris van een chemisch analist kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder ervaringsniveau, opleidingsniveau, werkgever en de industrie waarin ze werkzaam zijn. Over het algemeen verdienen chemisch analisten in Nederland gemiddeld tussen de € 2.500 en € 4.000 bruto per maand.

Bij het bepalen van het salaris van een chemisch analist spelen ook andere factoren een rol, zoals het hebben van aanvullende specialisaties, het werken in ploegendiensten of het hebben van leidinggevende verantwoordelijkheden. Ervaring in het vakgebied en het behalen van aanvullende certificeringen kunnen ook leiden tot een hoger salaris.

Reactie plaatsen