HireHeroes

Betekenis: Tactisch management

Wat is tactisch management?

Tactisch management richt zich op het middellange termijnbeleid van een organisatie. Het gaat hierbij om het vertalen van de doelstellingen van de organisatie naar concrete plannen en acties op afdelings- of teamniveau.

Belangrijke aspecten van tactisch management

Een belangrijk aspect van tactisch management is het opstellen van een jaarplan. Hierin worden de doelen voor het komende jaar bepaald en worden de acties gepland die nodig zijn om deze doelen te bereiken. Dit plan wordt vervolgens besproken en geaccordeerd door het managementteam.

Een ander belangrijk aspect van tactisch management is het in kaart brengen van de middelen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan personeel, budget, materialen en technologie. Het management bepaalt welke middelen er nodig zijn en zorgt ervoor dat deze beschikbaar worden gesteld.

Een derde aspect van tactisch management is het monitoren en bijsturen van de prestaties. Door middel van prestatie-indicatoren wordt bijgehouden of de gestelde doelen worden bereikt en of de acties volgens plan verlopen. Als dat niet het geval is, wordt er bijgestuurd om alsnog de doelen te behalen.

Tactisch management richt zich dus op het middellange termijnbeleid van een organisatie. Het zorgt voor de vertaling van de doelstellingen naar concrete plannen en acties op afdelings- of teamniveau. Het bepaalt welke middelen er nodig zijn en zorgt ervoor dat deze beschikbaar worden gesteld. Tot slot wordt er gemonitord en bijgestuurd om de gestelde doelen te behalen.

Reactie plaatsen