HireHeroes

Betekenis: Management by crisis

Wat is management by crisis?

Management by crisis is een methode van management waarbij de focus ligt op het omgaan met crisissituaties. Dit betekent dat managers zich richten op het oplossen van problemen die plotseling ontstaan en snel moeten worden opgelost.

In een crisis kan het belangrijk zijn om snel te handelen om verdere schade te voorkomen. Managers die deze aanpak gebruiken, zorgen ervoor dat er duidelijke protocollen en procedures zijn om te volgen in geval van een crisis. Ze houden ook rekening met mogelijke risico's en bereiden zich voor op verschillende scenario's.

Tijdens een crisis zijn er vaak veel verschillende partijen betrokken die betrokken moeten worden bij de besluitvorming. Managers die de methode van management by crisis toepassen, werken samen met andere betrokken partijen om snel oplossingen te vinden en te implementeren.

Hoewel deze aanpak effectief kan zijn in crisissituaties, kan het ook zorgen voor een focus op korte termijn en een gebrek aan aandacht voor lange termijn doelen. Het is daarom belangrijk om de situatie na een crisis te evalueren en ervoor te zorgen dat de genomen maatregelen niet alleen de crisis oplossen, maar ook bijdragen aan de lange termijn strategie van de organisatie.

Reactie plaatsen