HireHeroes

Betekenis: Arbeidsduur

Wat is arbeidsduur?

Arbeidsduur verwijst naar de hoeveelheid tijd die een werknemer besteedt aan werk in een bepaalde periode, meestal uitgedrukt in uren per week, maand of jaar. Het kan betrekking hebben op de reguliere werkuren die zijn vastgesteld in een arbeidscontract, alsook op eventuele overuren of extra uren die een werknemer kan werken.

Arbeidsduur kan variëren afhankelijk van de afspraken tussen werkgever en werknemer, de geldende wet- en regelgeving, en de aard van het werk. In Nederland zijn er wettelijke regels omtrent arbeidsduur, zoals de Arbeidstijdenwet, die beperkingen stelt aan de maximale arbeidsduur en rusttijden voor werknemers. Volgens de Arbeidstijdenwet mogen werknemers bijvoorbeeld gemiddeld maximaal 48 uur per week werken over een periode van 16 weken, en hebben ze recht op voldoende rusttijd tussen de werkuren.

Type dienstverband

De arbeidsduur kan verschillen per type dienstverband, zoals voltijd, deeltijd of oproepbasis. Ook kunnen er specifieke afspraken worden gemaakt over flexibele arbeidsduur, zoals flexibele werktijden, variabele werkschema's of thuiswerken, afhankelijk van de organisatie en de functie van de werknemer.

Reactie plaatsen